BANDA DE MÚSICA RECREATIVA E CULTURAL DE BANDEIRA

 

O pasado 3 de Outubro de 2003, celebrouse en Pontevedra o III CERTAME PROVINCIAL DE BANDAS DE MÚSICA organizado pla Exma. Deputación Provincial de Pontevedra.

A Banda de Bandeira presentouse a dito Certame na 3ª Categoria (Bandas compostas entre 35 e 50 músicos). Nesta categoría concorrían ademais da nosa Agrupación, outras 11 bandas da provincia.

O premio obtido pola nosa Banda neste Certame foi “1º PREMIO E MENCIÓN DE HONRA” dotado cunha aportación económica de 1.800 € en metálico e a cantidade de 900 € en material musical.