Inicio  |  Fotos  |  Noticias  |  Libro de visitas  |  Foro  |  Correo  |  Bandeira como páxina de inicio

  

A XUNTA DE GALICIA (VICEPRESIDENCIA DA IGUALDADE E DO BENESTAR), CONCEDEU UNHA SUBVENCIÓN Á ASOCIACIÓN CULTURAL VISTA ALEGRE DE BANDEIRA PARA A REALIZACIÓN DUN CURSIÑO DE INFORMÁTICA E INTERNET, DIRIXIDO A MULLERES. DITO CURSIÑO É TOTALMENTE GRATUITO E AS PRAZAS SON LIMITADAS

 

ASOCIACIÓN CULTURAL VISTA ALEGRE DE BANDEIRA

A N U N C I O

ACTIVIDADE SUBVENCIONADA PARA MULLERES

 

INFORMÁTICA E INTERNET

 

•  INICIO PREVISTO.- NOVEMBRO

•  DURACIÓN: 40 HORAS

•  HORARIO: MARTES E VENRES DE 20:00 A 22:00 H.

•  AS PERSOAS INTERESADAS PODEN INFORMARSE E INSCRIBIRSE NA ASOCIACIÓN CULTURAL VISTA ALEGRE DE BANDEIRA OU NO TFNO. 986 58 55 50

( de 16:00 a 22:00)

ACTIVIDADE ORGANIZADA POLA ASOCIACIÓN CULTURAL VISTA ALEGRE E COFINANCIADA POLO SERVIZO GALEGO DE IGUALDADE E O FONDO SOCIAL EUROPEO