Inicio  |  Fotos  |  Noticias  |  Libro de visitas  |  Foro  |  Correo  |  Bandeira como páxina de inicio

  

Bandeira, a 11 de Xaneiro de 2008

Estimado-a socio-a, como ven sendo habitual tódolos anos, queremos convocarvos para tratar nesta reunión, os temas pendentes da última edición da nosa Festa da Empanada, así como as actividades realizadas e o balance económico. Polo tanto convocámosvos á:

ASEMBLEA XERAL ORDINARIA DA ASOCIACIÓN “AMIGOS DA EMPANADA”

DATA: Venres 18 de Xaneiro de 2008

HORA: 20´30 h. en primeira convocatoria e 21´00 h. en segunda convocatoria.

LUGAR: Centro Cultural Vista Alegre de Bandeira

ORDE DO DÍA :

•  Lectura e aprobación, se procede, da acta anterior

•  Presentación de actividades realizadas no ano 2007

•  Balance económico e resultados do ano 2007

•  Dimisión da actual Xunta Directiva

•  Elección de nova Xunta Directiva

•  Rogos e preguntas

NOTA: Queda aberto o prazo de presentación de candidaturas ata ese mesmo día ás 20 h. da tarde (Presentaranse en sobre pechado nas oficinas do Centro Cultural Vista Alegre)

Sen outro particular e agardando que todos vós poidades acudir a esta Asemblea, recibide un cordial saúdo de toda a actual Xunta Directiva.

José M. Rivas Duro

SECRETARIO