Inicio  |  Fotos  |  Noticias  |  Libro de visitas  |  Foro  |  Correo  |  Bandeira como páxina de inicio

  

 

I CAMPIONATO DE TIRAPEDRAS

REGULAMENTO :

- Categoría única: maiores de 18 anos.

- Tiradas sobre branco fixo, móbil e tarabela.

- Os tiradores/as formarán en escuadras.

- Distancia de tiro: 8 ou 10 m.

- Número de tiradas por participante sobre cada branco: 5.

- A munición será subministrada pola organización (bólas).

- Os tirapedras deberán de ter gallas de pau, tiras de goma ou látex e badana de coiro. Haberá tirapedras á disposición dos participantes e material para construílos.

- En caso de empate faranse 5 novos lanzamentos desde os 15 metros, sobre o último branco no que está situada a escuadra. Se persiste o empate faranse tiradas desde os 15 metros na modalidade de MORTE SÚBITA.

- A organización reservase o dereito de modificar o tamaño dos brancos e as distancias de tiro. En función da participación e do nivel dos tiradores.

- As decisións dos árbitros serán inapelables.

PREMIOS : Para os tres primeiros clasificados.

     
Badana Gomas
 
Gallas
 

 

A PARTIR DAS 11.00 H VERIFICACIÓN DOS TIRAPEDRAS E TIRADAS DE ADESTRAMENTO.