Inicio  |  Fotos  |  Noticias  |  Libro de visitas  |  Foro  |  Correo  |  Bandeira como páxina de inicio

  

· ASEMBLEA XERAL ORDINARIA DA ASOCIACIÓN CULTURAL VISTA ALEGRE DE BANDEIRA

DATA: 21 de Maio de 2010
HORA: 20´00 h. (Primeira convocatoria)
20´30 h. (Segunda convocatoria)
LUGAR: Centro Cultural Vista Alegre
ORDE DO DÍA: - Lectura da acta anterior
- Memoria de actividades realizadas no ano 2009
- Balance económico
- Rogos e preguntas
- Dimisión da actual Xunta Directiva
- Elección de nova Xunta Directiva

NOTA: Queda aberto o prazo para a presentación de candidaturas ata o día 20 de Maio ás 20 horas. Estas serán entregadas en sobre pechado nas oficinas do Centro Cultural Vista Alegre de Bandeira.