ARTISTAS


En Bandeira e a zona houbo sempre persoas que destacaron polas súas calidades como artistas. Aparte disto, dende hai uns anos véñense celebrando na casa de cultura uns cursos que pretenden iniciar aos interesados e perfeccionar aos outros.

Descubre a estos artistas nestas páxinas