Bandeira na prensa


Eiqui hai unha serie de artigos aparecidos na prensa sobre o pobo de Bandeira e as súas xentes. Están diferentes periódicos con noticias aparecidas nos diarios

De Pepa Losada, aparecida en La Voz de Galicia